Duszpasterze

ks. kan. Adam Chmielewski – proboszcz (od 2004)
ks. kan. Stanisław Mariański – proboszcz (1994-2004)
ks. Tadeusz Fijałkowski – proboszcz (1968-1994)
  ks. Sylwester Szerszeniewski – wikariusz przasnyskiej parafii oddelegowany do tworzenia odrębnego ośrodka duszpasterskiego w Rostkowie (1965-1968)