Historia parafii

Starania o utworzenie parafii w Rostkowie rozpoczął w 1479 r. Jan Kostka z Rostkowa, stolnik ciechanowski, jednak dopiero za zgodą bpa Piotra z Chodkowa wystawiono w 1488 r. drewniana kaplicę. Następną kaplicę zbudowano prawdopodobnie w 1621 r. po zwycięstwie chocimskim na miejscu dawnego dworu Kostków. Kolejny drewniany kościół po 1717 r. wzniósł Józef Zieliński. W latach 1726-1774 Rostkowo znalazło się w posiadaniu jezuitów z Pułtuska. W 1742 r. Paweł Szczuka, prepozyt pułtuski i chełmski, rozpoczął budowę drewnianej kaplicy. Po kasacie zakonu jezuitów kościół przeszedł pod zarząd parafii w Przasnyszu. W 1820 r. uległ znacznemu zniszczeniu i nie użytkowany ostatecznie został rozebrany w 1885r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1895-1900 z inicjatywy i częściowo kosztem Agnieszki Helwich, ofiar ludności Królestwa Kongresowego oraz staraniem wikariuszy parafii Przasnysz: ks. Leona Gościckiego i ks. Józefa Michnikowskiego. Obiekt zaprojektował architekt Adolf Schimmelpfennig, a wykonał go Antoni Wójcicki, budowniczy powiatu przasnyskiego.

W 1926 r. do kościoła zostały sprowadzone z Rzymu relikwie św. Stanisława Kostki. Parafia natomiast została erygowana 20 sierpnia 1967 r. przez bpa Bogdana Sikorskiego, podczas uroczystości związanych z 400-leciem śmierci św. Stanisława Kostki. Świątynia rostkowska była wielokrotnie remontowana za ks. Tadeusza Fijałkowskiego. On też wybudował murowaną plebanię, dom parafialny, ołtarz polowy. Za urzędowania ks. Stanisława Mariańskiego wykonana została polichromia w kościele oraz złocenia. 12 maja 2000r. kościół w Rostkowie został ustanowiony sanktuarium diecezjalnym św. Stanisława Kostki.

Obecnie proboszczem parafii jest ks. Kan. Adam Chmielewski. Parafia liczy 1050 osób i obejmuje miejscowości: Górki, Nałęcze, Obrębiec, Rostkowo, Skierki, Szczepanki, Toki, Turowo i Załogi.  W parafii znajdują się księgi metrykalne dokumentujące chrzty, śluby i zgony od 1965r.

W lipcu 2016 roku do parafii przybyli Ormianie z Gruzji – pielgrzymi, którzy przyjechali do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Wśród nich był kapłan, który odprawił w sanktuarium Mszę Świętą w rycie ormiańskim. Wzięli w niej udział pielgrzymi z Gruzji oraz wolontariusze ŚDM z Dekanatu Przasnyskiego. Natomiast miesiąc później do parafii przybył Biskup Płocki Piotr Libera, który przewodniczył Mszy Świętej z okazji 90-lecia sprowadzenia do Rostkowa relikwii św. Stanisława Kostki

20.VIII.2017r. uroczystościom odpustowym ku czci Wniebowzięcia NMP i 50. rocznicy utworzenia parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie, przewodniczył abp. Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W uroczystościach wzięli udział również biskupi płoccy: bp. Piotr Libera, bp. Mirosław Milewski, bp. Roman Marcinkowski.

Rok 2018 został ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski Rokiem św. Stanisława Kostki. Diecezjalne obchody 450. rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława odbędą się 19.08.2018r. w Rostkowie. Przewodniczyć im będzie JE ks. kard. Stanisław Dziwisz.

 

***

Z miejscem, gdzie znajduje się kościół parafialny i z jej patronem związane są różne legendy, m.in. o tym, że w stawie za kościołem nie widziano od niepamiętnych czasów ani jednej żaby. Legenda głosi, iż nad stawem modlił się św. Stanisław, jednak przeszkadzały mu kumkające żaby. Wtedy to Stanisław tupnął nogą i kazał im zamilknąć. Od tego czasu w okolicy nie słychać rechotu żab.

Na terenie parafii znajduje się też kamień z odciśniętą stopą św. Stanisława, którą według tradycji pozostawił on w Rostkowie i lipa, przy której się modlił.