Pielgrzymki

Na początku istnienia parafii pielgrzymki miały charakter prywatny. Dopiero rok 1983 przyniósł zdecydowaną zmianę. Wtedy to z inicjatywy duszpasterzy przasnyskich zorganizowana została pielgrzymka młodzieży z Przasnysza do Rostkowa. Wzięła w niej licznie udział młodzież z całej diecezji. W sumie pielgrzymka liczyła ok. 1500 osób. Zakończyła się ona Mszą świętą, podczas której kazanie wygłosił ks. Stanisław Bońkowski, ówczesny ojciec duchowny WSD w Płocku. Po Mszy świętej konferencje do zgromadzonej młodzieży wygłosił ks. Roman Marcinkowski, ówczesny dyrektor Wydziału Katechetycznego, późniejszy biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Od tego czasu datuje się nieprzerwana tradycja pielgrzymek dzieci i młodzieży z Przasnysza do Rostkowa. Corocznie gromadzi ona dużą liczbę uczestników. Od Roku Jubileuszowego 2000 pielgrzymka znacznie się rozrosła. Przybywają na nią również pielgrzymi z sąsiednich diecezji, głównie łomżyńskiej, warmińskiej i toruńskiej. Z racji na dużą ilość uczestników, pielgrzymka została podzielona na dwie części – pierwsza dla dzieci, które przed południem wędrują pieszo z Przasnyszu do Rostkowa na Mszę Świętą koncelebrowaną przez Biskupa Płockiego. Druga część to popołudniowe spotkanie młodzieży w Rostkowie, gdzie odbywa się Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Płockiego, program ewangelizacyjny i koncerty muzyków chrześcijańskich.

Również na odpust parafialny, który odbywa się tradycyjnie w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia (15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i dzień śmierci św. Stanisława) przybywają tysiące czcicieli św. Stanisława Kostki.

Każdego 18 dnia miesiąca podczas nabożeństwa do św. Stanisława Kostki polecamy tych wszystkich, którzy przybywają do Rostkowa i tych, którzy  proszą nas o modlitwę.

 

Pielgrzymka dzieci i młodzieży – wrzesień 2016 r.

 

Pielgrzymka młodzieży z Gruzji uczestniczącej w ŚDM – lipiec 2016 r.

 

Pielgrzymka dzieci i młodzieży – wrzesień 2015 r.

 

Pielgrzymka dzieci i młodzieży – wrzesień 2014 r.

 

Koncert zespołu POROZUMIENIE – wrzesień 2014 r.